2-6 days delivery | 30 days return

Ut på Dagsvandring

Ut på Dagsvandring

Det perfekta utflyktaktiviteten

År 2019 invigdes Gotaleden, en innehållsrik vandringsled mellan Göteborg och Alingsås. Nu har du chansen att tillsammans med en lokal guide vandra sträckan Jonsered - Alingsås och njuta av omväxlande natur, fina kulturmiljöer, god mat och bekväma boenden.

“Belöningen är storslagen och svindlande utsikt från en rad utkiksplatser.”

Hänförande miljö

Under turen passerar vi en rad intressanta natur- och kulturmiljöer. Den mest spektakulära och utmanande delen av vandringen är mellan Jonsered och Lerum. Vi vandrar då längs med sjön Aspens klippor och det är stundtals rätt brant både upp och ned. Belöningen är dock stor med storslagen och svindlande utsikt från en rad utkiksplatser.

Stora delar av leden är dragen längs med skimrande vattendrag och vi går genom Västsveriges kanske mest hänförande miljö, Säveåns Naturreservat. Har vi tur får syn på ädelstenen av vårat rikes fåglar, kungsfiskaren. I de strömmande vattendragen trivs också fjäderfän som forsärla, strömstare, knipa och småskrake och ädla fiskar som lax och öring. I de lugnare partierna är bävern relativt allmän, ofta synlig vid skymning och gryning, men ibland mitt på blanka dagen.

Alla landskapstyper

Området kring Nääs slott samt sträckan mellan Alingsås och Norsesund, domineras av hagmark kringgärdad av mäktiga bok- och ekskogar. Ovan Ingared och Tolllered vandrar vi genom djup barrskog. Ja, i stort sett kommer vi i kontakt med alla av mellersta Sveriges landskapstyper under vandringen.